magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de import-export

CONTRACT DE EXPORT - IMPORT

Art. 1. Partile
S.C. ............., cu sediul in ............., str. ..............., nr. ...., inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ................, avand codul fiscal nr. ............., cont curent nr. ........., deschis la .................., reprezentata prin ................, numita in continuare VANZATOR
si
S.C. .................., cu sediul in ............, str. ..............., nr. ......, inmatriculat la Registrul Comertului sub nr. ................, avand codul fiscal nr. ............., cont curent nr. ........., deschis la .................., reprezentata prin ................, numita in continuare CUMPARATOR.
Art. 2. Obiectul contractului
Obiectul prezentului contract il constituie vanzarea urmatoarelor bunuri (marfa se determina din punct de vedere a cantitatii si calitatii).
Art. 3. Cantitatea marfii
- contractul trebuie sa prevada: unitatea de masura, in functie de natura marfurilor si a uzantelor pietei, locul determinarii cantitatii ce se livreaza, modul de stabilire a cantitatii, documentele care atesta cantitatea marfii expediate (de regula, documentele de transport).
Art. 4. Calitatea marfii
- contractul trebuie sa contina precizari privind calitatea si parametrii marfii (fizici, chimici, contextura, tehnico-functionali, dimensionali).
- potrivit uzantelor internationale, in determinarea calitatii marfurilor prin contract se folosesc: documentatii tehnice, caiete de sarcini sau descrieri; mostre, standarde nationale sau internationale, determinari chimice, organoleptice, degustari.
Art. 5. Ambalarea, marcarea si etichetarea marfii
Vanzatorul este obligat sa respecte cerintele privind ambalarea, marcarea si etichetarea marfii astfel incat sa asigure integritatea marfii si sa permita manipularea si lotizarea.
Art. 6. Pretul si conditii de plata
Pretul unitar al marfii este de ............ (se precizeaza valuta). Valoarea totala a marfii este de ............. (se precizeaza valuta).
Plata se poate face prin acreditiv irevocabil, confirmat de o banca terta, de prim rang, transferabil, cu cel putin 30-45 de zile inainte de termenul livrarii.
Art. 7. Conditia de livrare este FOB stowed.
Art. 8. Obligatiile vanzatorului:
- sa livreze marfa si sa furnizeze factura comerciala sau mesajul electronic.
- sa obtina pe riscul si cheltuiala sa, licenta de export sau orice alta autorizatie oficiala si sa indeplineasca formalitatile vamale necesare pentru exportul marfii.
- sa livreze marfa la bordul vasului desemnat de catre cumparator, in portul convenit, dupa uzul portului, la data stabilita.
- sa suporte toate costurile legate de marfa pana in momentul in care aceasta a trecut de balustrada vasului in portul de incarcare.
- sa avizeze cumparatorul in mod corespunzator ca marfa a fost livrata la bordul vasului.
- sa furnizeze cumparatorului documentul care face dovada livrarii marfii (conosamentul negociabil).
- sa plateasca cheltuielile legate de operatiunile de verificare (cum ar fi verificarea calitatii, masurarea, cantarirea, numararea), necesare pentru punerea marfii la dispozitia cumparatorului.
Art. 9. Obligatiile cumparatorului:
- sa plateasca pretul prevazut in contract;
- sa obtina, pe riscul si pe cheltuiala sa licenta de import sau orice alta autorizatie oficiala si sa indeplineasca formalitatile vamale de import (daca este cazul si pe cele necesare pentru tranzitarea marfii printr-o terta tara;
- sa incheie, pe riscul si pe cheltuiala sa, contractul pentru transportul marfii de la portul de incarcare convenit;
- sa preia marfa la bordul vasului;
- sa suporte toate riscurile de pierdere sau deteriorare a marfii din momentul in care aceasta a trecut balustrada vasului in portul de incarcare convenit.
- sa plateasca toate costurile legate de marfa din momentul in care aceasta a trecut balustrada vasului in portul de incarcare. Sa plateasca orice alte cheltuieli suplimentare care rezulta din faptul ca vasul desemnat de el nu s-a prezentat in timp util, nu poate sa incarce marfa sau nu poate sa termine incarcarea inainte de data stabilita.
- sa plateasca taxele vamale si cheltuielile pentru indeplinirea formalitatilor vamale de import;
- sa avizeze vanzatorul, in mod corespunzator cu privire la numele vasului, locul de incarcare si termenul de livrare necesar.
- sa plateasca costurile legate de inspectarea prealabila incarcarii marfii, inclusiv pentru pentru inspectarea dispusa de catre autoritatile din tara exportatoare;
Art. 10. Garantii asupra marfii
Vanzatorul este obligat sa garanteze contra evictiunii si contra viciilor ascunse ale marfii.
Cumparatorul garanteaza ca nu va copia, multiplica si exporta produsul ce face obiectul contractului, daca el este protejat de brevete, know-how, marci de fabrica si comert.
Art. 11. Reclamatiile cumparatorului referitoare la lipsurile cantitative, devierile de la conditiile de calitate inscrise in contract, deficientele de ambalare, marcare, etichetare a marfii se transmit prin fax, e-mail etc. in termen de 3 zile de la constatare, avand anexate documente justificative si esantioane din marfa reclamata.
Art. 12. Pentru intarzierea in livrarea marfii vanzatorul va plati penalitati de ...% pe zi.
Art. 13. Forta majora
Orice imprejurare independenta de vointa partilor contractante, intervenita dupa data semnarii contractului si care impiedica executarea acestuia este considerata ca forta majora si exonereaza de raspundere partea care o invoca. Sunt considerate ca forta majora, in sensul acestei clauze, imprejurari ca: razboi, revolutie, calamitati. Partea care invoca forta majora trebuie sa anunte cealalta parte in termen de ... zile de la data aparitiei respectivului caz de forta majora.
Dupa incetarea cazului de forta majora, partea care l-a invocat, isi va relua obligatiile contractuale in termen de ... zile si va anunta cealalta parte. Daca nu procedeaza la anuntarea, in termenele prevazute mai sus, a inceperii si incetarii cazului de forta majora, partea care il invoca va suporta toate daunele provocate celeilalte parti prin neanuntarea in termen.
Art. 14. Litigii
Litigiile decurgand din acest contract vor fi rezolvate pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil litigiile vor fi rezolvate de catre Comisia de Arbitraj de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei.
Art. 15. Dispozitii finale
Prezentul contract a fost incheiat in limba ..........., in 2 exemplare cate unul pentru fiecare parte.
Contractul poate fi modificat sau completat de catre parti printr-un act aditional incheiat in limba ........... .

VANZATOR,
CUMPARATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contrat de import-export.rtf13.12 KB4412în urmă cu 7 săptămâni 42 minute
Contrat de import-export.doc83.5 KB6139în urmă cu 1 an 19 săptămâni
Your rating: None Average: 6.4 (20 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies