magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii de marketing

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Între:
1. S.C. ................ S.R.L. cu sediul în ............., str. .............. nr. ..., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ....., sector ..., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului .............., cod fiscal ........., tel./fax ........., reprezentată prin .............................. având funcţia de director general,
şi:
2. ................................ în calitate de prestator, cu sediul în ......................., str. ..........., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sector/judeţ ..............................., tel. ................., fax ........................., înregistrată cu Nr. Ord. Reg. Comerţului ..................., cod fiscal ............, reprezentată prin .............................. având funcţia de ......................... a intervenit următorul contract, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pentru prestarea de servicii în următoarele condiţii:
Art. 1. Prestările de servicii pentru care se încheie contractul constau în promovarea în scopul vânzării licenţei de folosire a programului de contabilitate, precum şi asistenţa tehnică şi suportul tehnic al acestuia pe teritoriul prestatorului.
Prin teritoriu se înţelege mulţimea clienţilor care folosesc programul de contabilitate, în urma încheierii unui contract cu S.C. ............ S.R.L., datorat activităţii depuse de prestator în vederea încheierii acestui contract.
Prin clienţi se înţeleg persoanele fizice sau juridice, din teritoriul prestatorului.
Asistenţa tehnică constă în ajutorul acordat clientului de către prestator în: instalarea şi folosirea programului de contabilitate şi se face la sediul clientului.
Suportul tehnic constă în ajutorul acordat clientului de către prestator în folosirea programului de contabilitate şi se poate face de la sediul prestatorului.
Art. 2. Acest contract se încheie pe o perioadă de 1 (un) an. În cazul în care după scurgerea acestui termen, nu se încheie o nouă convenţie ori nu se denunţă unilateral prezentul contract, aceasta se va considera reînnoită şi deci va continua să producă efecte pe o nouă perioadă de 1 (un) an.
Art. 3. Onorariul reprezentând comisionul cuvenit pentru serviciile prestate se va stabili conform Anexei ce constituie parte integrantă din prezentul contract şi este calculat în funcţie de valoarea licenţelor vândute de S.C. .............. S.R.L. clienţilor găsiţi de prestator în urma activităţii sale de promovare a programului de contabilitate.
Onorariul pentru activitatea depusă de prestator, se va plăti de S.C. ............... S.R.L. acestuia, numai în cazul în care activitatea sa a dus la încheierea unui contract de vânzare-cumpărare a licenţei de folosire a programului de contabilitate de către client cu firma S.C. ............... S.R.L..
Plata onorariului prestatorului se va face prin mandat poştal sau ordin de plată, la adresa sau contul bancar stipulat în contract. La cererea prestatorului sumele reprezentând comisioanele se pot cumula.
Plata onorariului prestatorului se va face în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea confirmării plăţii clientului în contul S.C. ...... S.R.L.
Art. 4. Obligaţiile părţilor:
Prestatorul ........................... se obligă:
a) să nu încheie alte contracte similare şi să nu accepte reprezentarea altor producători de produse similare în vederea promovării acestora;
b) să nu desfăşoare alte activităţi decât cele stipulate în prezentul contract în numele producătorului sau pentru acesta;
c) să promoveze programului de contabilitate, în scopul încheierii de contracte de vânzare a licenţei de utilizare a acestui program de către producător cu potenţialii clienţi găsiţi de prestator;
d) să nu dezvăluie date secrete privind activitatea sau rezultatele activităţii S.C. ............... S.R.L., către o terţă persoană fizică sau juridică. Prin dată secretă se înţelege orice informaţie de natură tehnică, care rezidă din construcţia şi realizarea programului şi care nu a fost făcută publică de către S.C. ............ S.R.L..
e) să nu comunice sau să nu răspândească în public afirmaţii asupra S.C. .................. S.R.L. sau activităţii acesteia, menite să inducă în eroare şi să-i creeze o situaţie defavorabilă în avantajul unei alte persoane fizice sau juridice;
S.C. .............. S.R.L. se obligă:
a) să furnizeze prestatorului dotarea tehnică şi materialele necesare desfăşurării activităţii acestuia (CD cu versiunea demonstrativă a programului, manual de utilizare şi materiale promoţionale);
b) să-şi achite obligaţiile financiare faţă de prestator, conform anexei, în termen de 5 zile de la primirea confirmării plăţii clientului în contul S.C. ............. S.R.L.;
Art. 5. În cazul în care din activitatea de promovare a programului, de către prestator, S.C. ............ S.R.L. nu încheie în interval de o săptămână, cel puţin un contract de vânzare a licenţei programului cu clienţi din teritoriul prestatorului, comisionul acestuia se va reduce.
Art. 6. Modificarea ulterioară a clauzelor stipulate în prezentul contract este admisă numai cu acordul ambelor părţi şi se va realiza prin act adiţional.
Art. 7. Prezentul contract va înceta prin:
- acordul scris al părţilor;
- denunţarea unilaterală a uneia dintre părţi, cu un preaviz de 15 zile lucrătoare.
Art. 8. Prezentul contract conţine două pagini (împreună cu anexa) şi s-a încheiat în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

S.C. ............ S.R.L.
PRESTATOR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii de marketing.rtf25.17 KB3279în urmă cu 4 zile 18 ore
Contract de prestari servicii de marketing.doc52 KB5578în urmă cu 6 săptămâni 6 zile
Your rating: None Average: 7 (6 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 10 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies