magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de arenda

CONTRACT DE ARENDA

Intervenit astazi ........intre:

1. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal......, în calitate de arendator şi

2. ...................- cetăţean român, sex ...., născut la data de .......... în municipiul ........., fiul lui ....... şi al ....., domiciliat în ........., str. .............. nr...., identificat cu BI seria ... nr....... eliberat de Secţia ... Poliţie la data de ....., având cod numeric personal........, în calitate de arendas.

OBLIGATIILE PARTILOR

Arendatorul pune la dispozitia arendasului terenul situat in......., cu vecinii la N........, S........, E.........,V.......... detinut in baza Titlului de proprietate....... Plantatia cuprinde...... (nr. pomi fructiferi, butuci vita-de-vie etc.)

Arendasul preia terenul in starea existenta la momenul incheierii acestui contract, urmand ca obligatiile de ingrijire sa-i revina din momentul semnarii.

Arendatorul/Arendasul este obligat sa asigure transportul recoltei, sa asigure recipiente pentru conservare...etc Nerespectarea somatiei in termen de 5 zile atrage de drept penalitati in valoare de ...% ( sau lei) pe zi de intarziere.

Arendasul va da arendatorului .....% din recolta ( sau suma de......lei pentru fiecare......) in termen de..... zile/luni de la strangerea recoltei. Nerespectarea obligatiei atrage de drept aplicarea unei dobanzi asupra sumelor cuvenite arendatorului de ....% (su lei) pentru fiecare zi/saptamana de intarziere. Plata se face la locul.........

DURATA CONTRACTULUI

Durata arendarii este de ........ani (mai mult de 5) incepand cu data semnarii prezentului contract si incetand la data......

Arendasul va restitui arendatorulu terenul in aceeasi stare in care l-a primit in caz contrar fiind obligat sa il refaca pe cheltuiala sa sau sa compensezae in bani diferenta de valoare.

Prezentul contract a fost incheiat astazi.........in localitatea...........in trei exemplare cate unul pentru fiecare parte si nul ce va fi depus prin grija arendasului la Consiliul Local al Primariei.......

Arendator, Arendas,

........................... ...........................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de arenda.rtf13.04 KB5045în urmă cu 4 ore 15 minute
Contract de arenda.doc74 KB7727în urmă cu 6 ore 56 minute
Your rating: None Average: 5.1 (15 votes)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 3 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies