magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de reseller

CONTRACT DE RESELLER

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRODUCĂTOR, reprezentată prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de RESELLER, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de reseller a produselor .................. livrate de PRODUCĂTOR.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie cumpărarea de către reseller a produselor ............... de la producător, cu preţ de reseller, având obligaţia de a le vinde mai departe la valoarea TTI înscrisă în oferta producătorului.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Durata prezentului contract este de 1 an de la data semnării.
Art. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
PRODUCĂTORUL se obligă:
a) să prezinte reseller-ului, la semnarea prezentului contract, prospectele tuturor produsele şi serviciilor sale, precum şi materialele de reclamă considerate necesare de producător;
b) să vândă reseller-ului produsele .............. solicitate de acesta, la preţ de reseller.

RESELLER-UL se obligă:
a) să promoveze, pe cheltuială, prin toate mijloacele considerate necesare, produsele ...............
b) să asigure integritatea tuturor produselor primite spre vânzare, buna lor conservare, pe riscul şi pe cheltuiala sa;
c) să plătească factura emisă de producător, în termen de maxim .... zile de la data emiterii acesteia, prin ordin de plată sau cec;
d) să vândă produsele sale, întocmind facturile şi documentele legale în nume propriu, la valoarea TTI înscrisă în oferta producătorului.
Art. 4. Preţurile de vânzare a produselor .............. sunt cele tipărite de producător pe prospectele sale. Producătorul este obligat să aducă la cunoştinţa reseller-ului, prin fax sau e-mail, orice modificare de preţ.
Art. 5. Comisionul pentru revânzarea produselor .............. este de ....%. Dacă în decursul unui semestru, numărul de produse ............ vândute de reseller este mai mare sau egal cu ......., în semestrul următor, comisionul va creşte la ...%, urmând a se menţine sau a reveni la ....%, în funcţie de produsele vândute în fiecare semestru.
Art. 6. Reducerile de preţuri practicate de producător cu ocazia manifestărilor (târguri, expoziţii, simpozioane) sunt valabile pentru reseller doar cu acordul explicit al producătorului.
Art. 7. La expirarea prezentului contract, în termen de ... zile, toate produsele facturate de către producător vor fi plătite de reseller.
Art. 8. Întârzierile la plata facturilor producătorului vor aduce penalizări de ... % pentru fiecare zi de întârziere, peste .... zile de la primirea facturii.
Art. 9. Litigiile ivite între părţile contractante se soluţionează pe cale amiabilă, iar dacă aceasta nu este posibilă, se supun instanţei competente.
Art. 10. Prelungirea contractului se face anual, cu acordul ambelor părţi.
Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

PRODUCĂTOR,
RESELLER,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de reseller.rtf12.57 KB1717în urmă cu 4 săptămâni 3 ore
Contract de reseller.doc76.5 KB1933în urmă cu 1 an 20 săptămâni
Your rating: None Average: 7 (2 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies