magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii de publicitate radio

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
S.C. ................ S.A., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de prestări servicii în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Producerea la solicitarea beneficiarului a spotului publicitar audio standard de ...... secunde şi difuzarea spotului la Radio .....................
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Perioada de difuzare a spotului este .......................... în zilele lucrătoare, câte două spoturi pe zi, având următoarele ore de difuzare.
Contractul intră în vigoare la data semnării lui şi încetează la îndeplinirea ultimei obligaţii contractuale.
Art. 3. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
Beneficiarul se obligă:
a) să achite contravaloarea producerii spotului şi a difuzării lui;
b) să nu difuzeze spotul produs de prestator la alte posturi de radio, fără acordul acestuia.
Prestatorul se obligă;
a) să producă spotul publicitar la solicitarea clientului;
b) să respecte orele şi datele de difuzare a spoturilor;
c) să pună la dispoziţia clientului extrasul de difuzare.
Conţinutul spotului va fi cuprins într-o anexă a prezentului contract, iar difuzarea se va face după acordul scris al beneficiarului, care-şi asumă răspunderea civilă, penală şi pentru daune morale cauzate terţilor.
Art. 4. VALOAREA CONTRACTULUI
Beneficiarul va plăti prestatorului suma de ............... lei pentru realizarea spotului şi suma de .................. lei pentru difuzarea acestuia.
Plata pentru realizarea spotului se face în termen de .... zile de la emiterea facturii de către prestator, iar pentru difuzarea spotului se face prin ordin de plată emis în prima zi a difuzării spotului.
Art. 5. În cazul renunţării la difuzare, beneficiarul va plăti 25% din valoarea contractului dacă o face cunoscut cu 5 zile înainte de data întreruperii şi 15% dacă o face cunoscut cu 10 zile înainte.
Art. 6. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o invocă este exonerată de răspundere. După încetarea evenimentelor, părţile de comun acord vor hotărî continuarea sau încetarea contractului.

Încheiat azi .................... în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii de publicitate radio.rtf10.68 KB1635în urmă cu 27 săptămâni 6 zile
Contract de prestari servicii de publicitate radio.doc75.5 KB1538în urmă cu 1 an 9 săptămâni
No votes yet

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies