Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de garantie suplimentara in bani

CONTRACT DE GARANŢIE SUPLIMENTARĂ ÎN BANI

Subsemnatul ............ domiciliat în .............. str. .............. nr. ..... bloc .... scara .... etaj .... ap. .... sectorul ...... jud. ....... având B.I. seria ..... nr. ........ eliberat de ........... născut în anul ....... luna ...... ziua ...... fiul lui ......... şi al .......... salariat, în funcţia de ............. la ............ având un salariu tarifar lunar (câştigul mediu lunar) ............. lei, mă oblig prin prezentul contract ca, în vederea acoperirii pagubelor pe care eventual le voi cauza în gestiunea care mi s-a încredinţat, să constitui o garanţie în numerar de ............ lei. Valoarea bunurilor pe care le gestionez este de ................
Garanţia în numerar mi se va reţine în rate lunare de ........ din salariul tarifar lunar al subsemnatului (din câştigul mediu).
Ratele se vor plăti odată cu primirea celei de-a doua chenzine şi până cel târziu în ziua de 5 a lunii următoare celei pentru care se face plata salariului.
Dacă, din cauza altor reţineri, ratele în contul garanţiei în numerar nu vor putea fi reţinute, mă oblig să le depun la aceeaşi dată (când se face plata chenzinei a II-a) sau până cel târziu la 5 ale lunii următoare la casieria unităţii.
Am luat cunoştinţă şi sunt de acord ca garanţia în numerar să fie depusă la C.E.C. pe carnet de consemnare pe numele meu şi mi se va restitui numai la încetarea contractului de muncă sau la trecerea mea într-o altă funcţie pentru care nu se cere garanţie.
De asemenea, am luat cunoştinţă că această garanţie va putea fi folosită de unitate pentru acoperirea oricăror pagube cauzate de mine în gestiune atunci când aceasta nu se acoperă integral în termen de o lună de zile de la obţinerea titlului executoriu definitiv.
Pentru această eventualitate împuternicesc unitatea să ridice de la casă în întregime sau în parte, sumele înscrise în carnetul meu de consemnaţii.
În situaţia în care sumele depuse drept garanţie au fost ridicate în întregime sau în parte de unitate pentru a se despăgubi, mă oblig să reîntregesc garanţia în numerar în rate de 1/3 din salariul mediu tarifar lunar (din câştigul mediu pe o lună).

Data
.........
Semnătura,
...........

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de garantie suplimentara in bani.rtf2.98 KB1305în urmă cu 1 săptămână 1 zi
Contract de garantie suplimentara in bani.doc66.5 KB1630în urmă cu 2 zile 9 ore
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 8 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies