magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de editare 2

CONTRACT DE EDITARE

Art. 1. PĂRŢILE
Editura ........................., cu sediul în .................... înmatriculată în Registrul Comerţului ..................... sub nr. ......................, reprezentată de ....................... în calitate de director general, pe de o parte, şi
Dl./D-na. .......................... posesor BI seria ... . nr. ........, domiciliat în ............ str. .................. nr. .... bl. .... ap. ..... sect. ...., în calitate de autor, a intervenit următorul contract de editare:
Art. 2. - Autorul acordă editurii ......................... dreptul exclusiv pe o perioadă de ............. de a reproduce şi difuza într-un tiraj de ........ exemplare, în .............................. din lucrarea .......................................
Art. 3. - Autorul predă editurii lucrarea în forma următoare: ....................... (manuscris etc.)
Art. 4. - Dreptul cedat priveşte şi reeditarea lucrării într-un tiraj de ....... exemplare, care se vor tipări în termen ............................... de la încasarea primei tranşe din lucrarea executată.
Art. 5. - Toate drepturile asupra acestei edituri sunt rezervate editurii ......................... pe perioada contractului. Autorul acordă un drept de preemţiune editurii ............................. pentru toate cărţile viitoare.
Art. 6. - Lucrarea reprezintă ........................................, autorului revenindu-i răspunderea pentru exactitatea lucrării (exactitatea termenilor, stilistica etc.), precum şi pentru viitoarele pretenţii ce s-ar formula de către cel de-al treilea autor, dacă el există ..................... ............................ faţă de care îşi asumă răspunderea legală.
Art. 7. - Editura ............................... se obligă să editeze lucrarea până la data de ..................... În cazul în care lucrarea nu a fost tipărit până la data menţionată de comun acord, se pot stabili noi termene.
Art. 8. - Părţile contractante stabilesc următoarele drepturi materiale:
- autorului lucrării ............................................, reprezentat de dl. (dna) ........................ îi revine un procent de 20% din preţul de vânzare a cărţii, astfel:
Cartea va fi/nu va fi sponsorizată de ................ cu ... ...............
Art. 9. - Preţul de difuzare a lucrării se va stabili de comun acord între părţile contractante, în funcţie de cheltuielile de tipărire, editare şi difuzare ale lucrării
Art. 10. - Autorii se obligă să nu cedeze altor persoane fizice sau juridice, fără consimţământul editurii ..........................................., dreptul de reproducere a lucrării ce face obiectul acestui contract, decât după încetarea valabilităţii contractului.
Art. 11. - Autorul cedează editurii .......................... pe o perioadă de ............. ani, un drept exclusiv de a negocia şi încheia în străinătate, în numele autorului şi după consultarea lui, contracte de editare pentru prezenta lucrare.
Art. 12. - Autorului îi revine, în această situaţie, un procent de ........% din beneficiu.
Art. 13. - Eventualele litigii se vor soluţiona de către instanţa de judecată competentă, părţile contracte răspunzând material, civil sau penal pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau pentru eventualele daune produse celeilalte părţi.
Art. 14. - Din tirajul executat, autorul va primi un număr de .......... .. exemplare gratuit.
Art. 15. - Prezentul contract s-a încheiat în Bucureşti, în 3 exemplare originale.

EDITOR,
....................

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de editare 2.rtf11.15 KB1716în urmă cu 5 zile 21 ore
Contract de editare 2.doc75.5 KB2088în urmă cu 1 an 20 săptămâni
Your rating: None Average: 10 (1 vote)

Modele de acte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 2 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies