magazine Black Friday 2020
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii de publicitate

CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII

Încheiat între:
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de PRESTATOR, reprezentată prin ..............
şi
S.C. ................ S.R.L., cu sediul în ........., str. ......., nr. ...., judeţul ............., înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. .............., având cod fiscal ................... şi cont nr. .............. deschis la ................ în calitate de BENEFICIAR, reprezentată prin ..............
a intervenit prezentul contract de prestări servicii în următoarele condiţii.
Art. 1. OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul prezentului contract îl constituie realizarea de către prestator conform cu solicitarea beneficiarului a serviciilor de marketing şi promovare în publicaţia specializată ..................., constând în inserarea în interiorul publicaţiei a unui pliant de prezentare a beneficiarului.
Art. 2. TERMENUL CONTRACTULUI
Prezentul contract se încheie pe o perioadă de ........... luni.
Art. 3. PREŢUL
Valoarea totală a prezentului contract este de .............. USD fără TVA.
Art. 4. MODALITĂŢI DE PLATĂ
Plata se face în lei la cursul BNR valabil la data facturării.
Plata se va face prin ordin de plată, în termen de ... zile de la emiterea facturii.
Art. 5. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR
PRESTATORUL se obligă:
a) să asigure inserarea pliantului de prezentare a beneficiarului, în cadrul fiecărui număr al publicaţiei pe toată durata contractului;
b) să emită factura până cel mai târziu la data de 30 ale lunii;
c) să nu încheie pe durata desfăşurării prezentului contract, alte contracte similare cu firme concurente beneficiarului.
BENEFICIARUL se obligă:
a) să pună la dispoziţia prestatorului pliantul ce va fi inserat în publicaţia ..............;
b) să-şi achite obligaţiile de plată la termen.
Art. 6. În cazul apariţiei unor situaţii de forţă majoră sau situaţii asimilate acesteia, partea care o invocă este exonerată de răspundere. După încetarea evenimentelor, părţile de comun acord vor hotărî continuarea sau încetarea contractului.

Încheiat azi .................... în două exemplare câte unul pentru fiecare parte.

PRESTATOR,
BENEFICIAR,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari servicii de publicitate.rtf10.28 KB4207în urmă cu 2 zile 16 ore
Contract de prestari servicii de publicitate.doc74.5 KB6925în urmă cu 1 an 8 săptămâni
Your rating: None Average: 6 (8 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 6 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro / SIWEB - (c) 2007 - 2018 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Modele contracte- Modele Acte - Gazduire web

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Web design - Black Friday 2020 - Credit rapid - Imprumut rapid


Sandale la preturi reduse! Rochii de ocazie pentru evenimente speciale!


Informatii despre cookies