magazine Black Friday 2017
Modele contracte
catalog modele contracte

Contract de prestari servicii 2

CONTRACT DE PRESTARI SERVICII

Art. 1. PARTILE CONTRACTANTE
Societatea Comerciala .............................. cu sediul in ..................................... telefon ...................... fax ..................... inmatriculata in Registrul Comertului.... ............ sub nr. ..................... avand cont curent nr. ......................... deschis la Banca ............................ si codul fiscal nr. .............. prin reprezentanti legali in calitate de BENEFICIAR AL SERVICIILOR si
Dl./D-na. ..................................... domiciliata in ............................... telefon ....................... fax .................... identificat cu BI seria ...... nr. ............. eliberat de ................ la data de ................... de profesie .............. calificat ca .................. in calitate de PRESTATOR am convenit incheierea prezentului contract, cu urmatoarele clauze:
Art. 2. OBIECTUL CONTRACTULUI:
Obiectul contractului consta in prestarea (executarea) urmatoarelor servicii (lucrari) de catre prestator beneficiarului ................................................................................
Art. 3. REMUNERATIA CONVENITA
Beneficiarul va achita prestatorului pentru serviciile prestate suma de ....................... lei, platibila esalonat, la data de ................ suma de ............. iar la data de ................., in ziua predarii lucrarilor suma de ...................... lei.
Art. 4. TERMENUL DE EXECUTARE (PREDARE)
Termenul de executare (predare) al serviciilor (lucrarilor) este la data de ..................... . Timpul de lucru este de ........ ore zilnic, in zilele de ................... ale saptamanii, orele .................
Art. 5. ALTE CLAUZE
1. Calitatea lucrarilor ..................................
2. Garantii pentru lucrari timp de .......................
3. Impozitele si taxele datorate catre stat, nascute din contract, vor fi achitate de beneficiar.
Art. 6. RASPUNDEREA CONTRACTUALA
1. Denuntarea unilaterala este interzisa sub sanctiunea penalizarii de ....% din valoarea ramasa neexecutata din onorariul pentru lucrarile prevazute in contract.
2. Partea in culpa pentru nerespectarea partiala sau totala ori pentru efectuarea defectuoasa a clauzelor contractuale se obliga sa plateasca despagubiri.
3. Prestatorul raspunde pentru viciile ascunse sau pagubele constatate la lucrarile executate sau serviciile prestate constatate de beneficiar timp de 3 ani de la data incheierii prezentului contract.
4. Prestatorul raspunde pentru respectarea regulilor de comportare si disciplina stabilite pentru toti salariatii.
5. Prestatorul raspunde pentru confidentialitatea lucrarilor sau serviciilor.
Redactat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

BENEFICIAR,
EXECUTANT,

AtaşamentMărimeHitsLast download
Contract de prestari serviciii 2.rtf8.81 KB10036în urmă cu 14 ore 36 minute
Contract de prestari servicii 2.doc74 KB15099în urmă cu 6 ore 14 minute
Your rating: None Average: 7.4 (17 votes)

Modele de acte

Modele de contracte

Online

În acest moment sunt 0 utilizatori şi 16 vizitatori online.

Un proiect SiWeb.ro - Web Design Sibiu - (c) 2007 - 2017 Model-Contracte.com

Analize medicale - Fertilizant flori - Imobiliare Alba - Director Web - Modele Acte - Gazduire web Sibiu

Analize sange - Dermatologie Sibiu - Blaj - Familia 2004 - Web design - Servicii funerare internationale


Informatii despre gripa porcina.


Informatii despre cookies